Privacy beleid

Uw privacy goed geregeld!

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij hechten dan ook erg veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Op deze pagina willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Kinderopvang de Blokkendoos houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacy beleid. Dit privacy beleid kunt u hier lezen 

 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze informatie nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van deze persoonsgegevens zijn gewaarborgd.

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

De Blokkendoos heeft een privacy reglement en heeft instructies opgesteld rondom het vertrouwelijk omgaan van persoonsgegevens. Dit privacy reglement is van toepassing op al onze diensten.

 

De Blokkendoos is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen en/of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Kinderopvang de Blokkendoos

 • Kleinschalig en huiselijk

 • Met persoonlijke korte lijnen

 • Ruimte en rust om te leren in een natuurlijke omgeving

 • Flexibel

 • Groen en gezond

 • Deskundig 

 • Met vaste leidsters op de groep

Contact:

Kinderopvang de Blokkendoos

Prelaat van den Bergplein 10

5396 PH | Lithoijen

0412-482191 

kdvdeblokkendoos@hetnet.nl

www.deblokkendoos.com