top of page

Privacy beleid

Uw privacy goed geregeld!

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij hechten dan ook erg veel waarde aan de bescherming van uw privacy.
Op deze pagina willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Kinderopvang de Blokkendoos houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG)

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type
  persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacy beleid. Dit privacy beleid kunt u hier lezen 

 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de
  doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze informatie nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van
  deze persoonsgegevens zijn gewaarborgd.

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
  waarvoor ze zijn verstrekt.

 • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

De Blokkendoos heeft een privacy reglement en heeft instructies opgesteld rondom het vertrouwelijk omgaan van
persoonsgegevens. Dit privacy reglement is van toepassing op al onze diensten.

 

De Blokkendoos is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u naar aanleiding van ons privacy
beleid nog vragen en/of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

bottom of page