top of page

Gezondheidsbeleid
 

In het gezondheidsbeleid hebben wij vastgelegd welke afspraken er zijn gemaakt om de gezondheidsrisico’s binnen het dagverblijf zoveel mogelijk te beperken. Onderwerpen zoals persoonlijke hygiëne, voedselveiligheid, schoonmaak, buitenspelen en ziekte bij kinderen komen daarbij aan bod.

Het gezondheidsbeleid wordt jaarlijks herzien. Er wordt jaarlijks een nieuwe risico-inventarisatie uitgevoerd, waarbij alle risico’s worden benoemd en afgewogen. De risico inventarisatie wordt omgezet in aktieplannen, waaruit blijkt wie wat en wanneer moet doen om de risico’s zo klein mogelijk te maken. Deze aktieplannen worden uiteindelijk vertaald in voor personeel en ouders begrijpbare documenten; onze protocollen

De toekomst begint bij gezonde kinderopvang

Wij bieden kinderen een veilige en uitdagende omgeving zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. We willen het beste voor onze kinderen. Dat zit diep in onze genen. We willen graag dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen in een veilige omgeving zodat ieder kind gewaardeerd wordt en zich prettig voelt in een liefdevolle omgeving.

De Blokkendoos werkt met de aanpak “Gezonde Kinderopvang” Ons doel is dat kinderen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving waar medewerkers zelf het goede voorbeeld geven. Daarom kiezen wij ervoor om structureel de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen te bevorderen. “Structurele aandacht op jonge leeftijd vergroot namelijk de kans op een gezonde leefstijl en betere gezondheid voor kind én volwassenen”

Veiligheidsbeleid

In het veiligheidsbeleid hebben wij vastgelegd welke afspraken er zijn gemaakt om de veiligheidsrisico’s binnen het dagverblijf zoveel mogelijk te beperken.

Het begrip veiligheid omvat verschillende aspecten

  • Fysieke veiligheid; een veilige speel- leeromgeving;

  • Emotionele veiligheid; een veilig gevoel en een gevoel van geborgenheid

  • Gebruiksveiligheid; een veilig handelen.

Onderwerpen zoals veilig slapen, buitenspelen, binnen spelen en veilig eten komen daarbij aan bod.

Het veiligheidsbeleid wordt jaarlijks herzien. Er wordt jaarlijks een nieuwe risico-inventarisatie uitgevoerd, waarbij alle risico’s worden benoemd en afgewogen. De risico inventarisatie wordt omgezet in aktieplannen, waaruit blijkt wie wat en wanneer moet doen om de risico’s zo klein mogelijk te maken. Deze aktieplannen worden uiteindelijk vertaald in voor personeel en ouders begrijpbare documenten; onze protocollen

 

010598_Wij_werken_aan_GK_RGB_DEF_cont (1
bottom of page