1/3

Gezondheidsbeleid

In het gezondheidsbeleid hebben wij vastgelegd welke afspraken er zijn gemaakt om de gezondheidsrisico’s binnen het dagverblijf zoveel mogelijk te beperken. Onderwerpen zoals persoonlijke hygiëne, voedselveiligheid, schoonmaak, buitenspelen en ziekte bij kinderen komen daarbij aan bod.

Het gezondheidsbeleid wordt jaarlijks herzien. Er wordt jaarlijks een nieuwe risico-inventarisatie uitgevoerd, waarbij alle risico’s worden benoemd en afgewogen. De risico inventarisatie wordt omgezet in aktieplannen, waaruit blijkt wie wat en wanneer moet doen om de risico’s zo klein mogelijk te maken. Deze aktieplannen worden uiteindelijk vertaald in voor personeel en ouders begrijpbare documenten; onze protocollen

Daarnaast werken wij aan een Gezonde Kinderopvang, met als resultaat samen werken aan gezond opgroeien.

Want elk kind verdient een gezonde start! Kinderopvang de Blokkendoos in Lithoijen, Lith en Oijen werkt
met de aanpak en scholing van Gezonde Kinderopvang aan een gezonde leefstijl van
kinderen en de deskundigheid van medewerkers. Zie ook www.gezondekinderopvang.nl.

Kinderopvang de Blokkendoos

  • Kleinschalig en huiselijk

  • Met persoonlijke korte lijnen

  • Ruimte en rust om te leren in een natuurlijke omgeving

  • Flexibel

  • Groen en gezond

  • Deskundig 

  • Met vaste leidsters op de groep

Contact:

Kinderopvang de Blokkendoos

Prelaat van den Bergplein 10

5396 PH | Lithoijen

0412-482191 

kdvdeblokkendoos@hetnet.nl

www.deblokkendoos.com