Spelend leren 

Spelen geeft plezier, en spelen is ook nog eens dé manier voor jonge kinderen om te leren en hun omgeving te verkennen. Bij ons op de Blokkendoos staat plezier en spelen voorop, want kinderen groeien door spelend leren!

  • kansen creëren en grijpen

Met het aanbieden van spelactiviteiten en het inrichten van de ruimte creëren we allerlei mogelijkheden voor kinderen om te kunnen spelen. Natuurlijk zijn er ook de mooie spontane en onverwachte momenten die we aangrijpen door mee te spelen en de kinderen te begeleiden in hun spel.

  • Inrichting van de ruimte

Onze locatie is uitdagend ingericht zodat ze uitnodigen tot spelen, verkennen en ontdekken. We gebruiken zo veel mogelijk echte, natuurlijke en open materialen die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.

  • De methode Uk en Puk sluit erg goed aan bij de belevingswereld van de peuters.

Uk & Puk is een onderdeel van het erkende VVE  programma Ko totaal. Uk & Puk is een unieke uitgave voor kinderen van
0-4 jaar waarin spelen centraal staat. Het is een educatief programma toegespitst op meerdere ontwikkelingsgebieden, wat bijdraagt aan een goede start op de basisschool. Bij Uk & Puk zijn 11 thema’s die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. Bij elk thema horen stimulerende activiteiten, die worden ingezet op de groep van uw kind. Deze activiteiten kunnen individueel, in kleine groepjes of met de hele groep worden uitgevoerd. De eigen inbreng van de kinderen is erg belangrijk.

 Ontwikkelingsgebieden:

 

De ontwikkeling stimuleren; dat deden we natuurlijk al, maar bij Uk & Puk komen de volgende ontwikkelingsgebieden duidelijk naar voren:

  • Spraak/taalontwikkeling: door middel van interactie, vergroten van de  woordenschat en voorlezen.

  • Sociaal/emotionele ontwikkeling: door middel van sociale vaardigheden en kringspelletjes.

  • Motorische/zintuiglijke ontwikkeling: door middel van activiteiten die de grove en fijne motoriek ontwikkelen.

  • Rekenprikkels; door middel van het opdoen van de eerste ervaringen met rekenen; tellen en eigenschappen zoals vol en leeg.

De meerwaarde voor uw kind

De activiteiten van Uk & Puk zijn dus een grote meerwaarde voor uw kind en dragen er aan bij dat uw kind voldoet aan de ontwikkelingseisen die worden gesteld door de basisschool.

Dit alles wordt uitgevoerd met het nieuwe speelkameraadje van de kinderen: Puk. Hij gaat echt deel uit maken van de groep. Op deze manier zal Puk een reactie van de kinderen uitlokken.

Kinderopvang de Blokkendoos              7+ BSO Lith                       BSO Oijen              

Prelaat van den Bergplein 10                      Valkseweg 17                       Kloosterstraat 3

5396 PH Lithoijen                                     5397 AP Lith                        5394 AK Oijen

0412 482191                                        0412 481074                                                            kdvdeblokkendoos@hetnet.nl