top of page

Pedagogisch beleid, visie en doelstelling

 

Er wordt bij de Blokkendoos gewerkt volgens een zorgvuldig samengesteld pedagogisch beleidsplan,U kunt dit ten alle tijden inzien of U kunt vragen naar het inkijkexemplaar. 

 

Ieder kind heeft een groot potentieel aan ontwikkelingsmogelijkheden in zich. Kinderen ontwikkelen zich op stormachtige wijze van hulpeloze baby tot een peuter, kleuter en schoolkind. De situatie waarin een kind opgroeit en de mensen rondom het kind spelen een belangrijke rol in de manier waarop die mogelijkheden worden gerealiseerd en ook in welk tempo dat gebeurt.
Het kinderdagverblijf levert hieraan een belangrijke bijdrage.

 

Een kinderdagverblijf is een uitstekende plek om met andere kinderen te leren spelen. meestal gaat dit vanzelf maar soms zal de groepsleiding kinderen hier ook positief in stimuleren. De groepsleiding maakt voortdurend een afweging tussen
individuele- en groepsbelangen. De situatie in het kinderdagverblijf is er op gericht om kinderen in een veilige en vertrouwde prettige omgeving de dag of dagdeel te laten doorbrengen.  

 

 

 

 

 

Kort samengevat is het hoofddoel als volgt:
Ons pedagogische hoofddoel is de optimale mix te vinden tussen aandacht voor de eigenheid van het individuele kind en aandacht voor groepsprocessen. Op die manier streven we naar de beste ontplooiingskansen voor elk kind. We doen dat in een veilige, geborgen omgeving. Hier kan een kind zich binnen de eigen mogelijkheden zo goed mogelijk ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen en anderen leren respecteren.

 

In ons pedagogisch beleidsplan is de visie van kinderopvang de Blokkendoos uitgebreid en gedetailleerd weergegeven.
Het biedt onze medewerkers de nodige uitgangspunten en handvaten. 

 

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • stimuleren van zelfstandigheid;

  • ontwikkelen van een positief zelfbeeld bij kinderen;

  • consequent en toch flexibel opvoeden;

  • bevorderen van ‘lerende’ vaardigheden (taalontwikkeling, motoriek);

  • kinderen leren goed om te gaan met emoties;

  • veel ruimte geven aan creativiteit;

  • altijd uitgaan van de eigen mogelijkheden en inbreng van kinderen;

  • veel aandacht besteden aan sociale vaardigheden;

  • overbrengen van normen en waarden;

  • tijd en energie steken in rituelen en feesten.

 

 

 

 

bottom of page