top of page

Dagplanning en activiteiten:

 

Om de kinderen een leuke dag te bezorgen hebben we naast de dagplanning en de nodige verzorging diverse leuke activiteiten.

 

Voor de dagindeling bij de baby's wordt zoveel mogelijk het eigen ritme van de baby aangehouden wat betreft voeding, het slapen en het verschonen. Dit zodat het kind in alle rust, regelmaat en reinheid wordt verzorgd. 

 

Voor dreumesen en peuters wordt er een vast dagritme gehanteerd. Maar er is voldoende tijd om te spelen, zingen, dansen en te knutselen. In een plakboek worden de ontwikkelingen van uw kind, foto's en zijn of haar knutselwerkjes zorgvuldig ingeplakt. Op deze manier kunt u later samen met uw kind terugkijken op de tijd bij de Blokkendoos. 

 

De kinderen worden verzorgd aan de hand van het door ons zorgvuldig samengestelde pedagogisch plan. Dit pedagogisch plan ligt altijd ter inzage op de Blokkendoos. Verder werken wij met VVE methode Uk en Puk. 

 

 

 

 

Dagplanning

08.00 -09.00 

De kinderen worden gebracht, voor de ouders is er tijd voor een praatje en afscheid nemen. Vrij spel voor de kinderen en daarna het opruimen van het speelgoed.  

09.00 - 09.30

Knutselen

09.30 - 09.45 

wc-ronde, verschoning en handen wassen.

09.45 - 10.15

Aan tafel. Hier worden liedjes gezongen en/of versjes geleerd. Daarna krijgen de kinderen fruit en sap. 

10.15 - 11.15

Jassen worden aangedaan, en de kinderen gaan naar buiten. We gaan wandelen of buiten worden er bewegings-spelletjes gedaan en daarna hebben de kinderen nog tijd voor wat vrij spel. 

11.15 - 11.30

wc-ronde, verschoning en handen wassen

11.30 - 12.00

Samen aan tafel voor de broodmaaltijd.

12.00 - 13.00

Na de maaltijd worden de kinderen verschoond (indien nodig), de gezichten en tanden worden gepoetst, handen gewassen. Daarna gaan de jongere kinderen een middagdutje doen. De oudere kinderen hebben totdat de jongere kinderen op bed liggen nog even tijd voor vrij spel.

12.30 - 13.00

Kinderen die een halve dag komen worden gehaald en gebracht. 

13.00 - 14.00

Educatieve spelletjes of individuele begeleiding. 

14.00 - 14.30 

Wanneer de kinderen wakker zijn worden ze uit bed gehaald, verschoond of weer een wc-ronde. 

14.30 - 15.00

Samen weer aan tafel, liedjes zingen en daarna wat drinken en eten.

15.00 - 16.00

Wisselende activiteit of vrij spel (is mede afhankelijk van het weer binnen of buiten) Zo nu en dan wandelen we ook naar de speeltuin.

16.00 - 17.00

De kinderen krijgen tomatensap/soep of de warme maaltijd die de ouders hebben meegegeven. Daarna WC-ronde, verschoning, de  handen en gezicht worden gewassen, haren gekamd en de kinderen krijgen indien nodig schone kleren aan. 

17.00 - 18.00

Kinderen mogen vrij spelen tot ze opgehaald worden, (of als het kan (afhankelijk van de flesvoeding van de baby's) wordt er nog een verhaaltje voorgelezen. 

bottom of page