top of page

De Peutergroep

lekker spelen & spelenderwijs ontwikkelen 

De peuteropvang bij de Blokkendoos is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Kinderen kunnen hier lekker spelen met leeftijdsgenootjes en spelenderwijs ontwikkelen. We bieden verschillende activiteiten die passen zijn bij de belevingswereld van de peuters. Dit doen we via de VVE methode Uk en Puk en Bereslim!

Wat zijn de voordelen van peuteropvang:

  • Het kind speelt, ontdekt en leert samen met leeftijdsgenootjes

  • Peuteropvang stimuleert de taalontwikkeling

  • Aandacht voor de algemene en motorische ontwikkeling

  • Een vertrouwde en veilige omgeving voor uw kind

  • Peuteropvang creëert spelenderwijs een geleidelijke overgang naar de basisschool

 

Wanneer?

De peutergroep is op maandag- t/m vrijdag de hele dag geopend (48 weken op jaarbasis) Deze groep is voor alle kinderen van 2 tot 4  jaar. 

Samenstelling van de groep

Er is één groep van maximaal 16 peuters. Op deze groep zijn 1 of 2 gediplomeerde leidsters met VVE aanwezig (afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijden van de kinderen). Voor de groepssamenstelling wordt er voldaan aan het beroepskracht-kind-ratio zoals in de Wet kinderopvang is aangegeven.

 

Naast de gediplomeerde beroepskrachten kunnen er ook stagiaires ingepland worden. Stagiaires zijn altijd boventallig op de groep aanwezig.

Peuter in moestuin.jpg
bottom of page