Samenstelling van de groep

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

De BSO is op deze dagen in de eigen BSO ruimte.  Er is altijd 1 vaste beroepskracht aanwezig tot een aantal van 10 kinderen. Wanneer er meer dan 10 kinderen zijn, zullen er 2 beroepskrachten op de groep aanwezig zijn.

Maximaal kunnen er 20 kinderen tegelijkertijd geplaatst worden op de BSO groep. Naast de gediplomeerde beroepskrachten kunnen er ook stagiaires ingepland worden. Stagiaires zijn altijd boventallig op de groep aanwezig.

Een kind van de BSO mag op aanvraag wel naar het kinderdagverblijf om hun broertje of zusje te begroeten.

 

Omdat er op dinsdag en donderdag een 7+ sport BSO draait, bestaat de BSO groep op de Blokkendoos deze dagen voornaamelijk uit kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar.

 

Woensdag (samengestelde groep)

De BSO opvang is altijd volledig gescheiden van het kinderdagverblijf, met uitzondering van de woensdagmiddag. Op deze dag is er een samengestelde groep met het kinderdagverblijf en peuteropvang van maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

De beroepskracht-kind-ratio is altijd zoals door de Wet Kinderopvang wordt aangegeven.

 

 

Buitenschoolse opvang Lithoijen

Op de buitenschoolse opvang zijn basisschool kinderen voor school, na school en tijdens de schoolvakanties van harte welkom. De BSO biedt een gezellige en uitdagende plek in huiselijke sfeer met gediplomeerde leiding. Bij de Blokkendoos bent u verzekerd dat er constante aandacht uitgaat naar uw kind. We willen graag een verlengstuk zijn van thuis.

De kinderen kunnen zich zo na een inspannende dag op school hier lekker uitleven of juist tot rust komen.

 

De kinderen kunnen zowel binnen als buiten spelen. Binnen is er een gezellige ruimte ingericht met diverse speelmogelijkheden voor iedere leeftijdsgroep. Buiten heeft de Blokkendoos een ruime tuin met diverse speeltoestellen, voetbalgoals en een picknickplaats. De nadruk bij de BSO ligt bij ontspanning. We bieden de kinderen diverse activiteiten aan, maar betrekken de kinderen ook in de keuze voor de activiteiten zodat de kinderen zich op hun gemak voelen en zich verder kunnen ontplooien. Zo worden er periodiek leerzame kindervergaderingen gehouden.

 

Momenteel zijn er op de BSO kinderen van de volgende scholen:

- bs de Meander, Lith

- bs Sint Jozef, Lithoijen

- bs de Kleine Weide, Oijen

 

Kinderen worden met de BSO bus door eigen vaste leidsters van- en naar school gebracht.

 

Kinderen die op een andere school zitten dan bovengenoemde scholen kunnen gebruik maken van de BSO vakantie opvang.

 

Registratienummer LRKP Buitenschoolse opvang: 845573287

 

 

 

Kinderopvang de Blokkendoos              7+ BSO Lith                       BSO Oijen              

Prelaat van den Bergplein 10                      Valkseweg 17                       Kloosterstraat 3

5396 PH Lithoijen                                     5397 AP Lith                        5394 AK Oijen

0412 482191                                        0412 481074                                                            kdvdeblokkendoos@hetnet.nl