top of page

VVE methode Uk en Puk

Uk & Puk is een onderdeel van het erkende VVE  programma Ko totaal. Uk & Puk is een unieke uitgave voor kinderen van 0-4 jaar, waarin spelen centraal staat. Het is een educatief programma toegespitst op meerdere ontwikkelingsgebieden, wat bijdraagt aan een goede start op de basisschool. Bij Uk & Puk zijn 11 thema’s die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. Bij elk thema horen stimulerende activiteiten, die worden ingezet op de groep van uw kind. Deze activiteiten kunnen individueel, in kleine groepjes of met de hele groep worden uitgevoerd. De eigen inbreng van de kinderen is erg belangrijk.

 Ontwikkelingsgebieden:

 

De ontwikkeling stimuleren; dat deden we natuurlijk al, maar bij Uk & Puk komen de volgende ontwikkelingsgebieden duidelijk naar voren:

  • Spraak/taalontwikkeling: door middel van interactie, vergroten van de  woordenschat en voorlezen.

  • Sociaal/emotionele ontwikkeling: door middel van sociale vaardigheden en kringspelletjes.

  • Motorische/zintuiglijke ontwikkeling: door middel van activiteiten die de grove en fijne motoriek ontwikkelen.

  • Rekenprikkels; door middel van het opdoen van de eerste ervaringen met rekenen; tellen en eigenschappen zoals vol en leeg.

 

De meerwaarde voor uw kind

De activiteiten van Uk & Puk zijn dus een grote meerwaarde voor uw kind en dragen er aan bij dat uw kind voldoet aan de ontwikkelings-eisen die worden gesteld door de basisschool.

Dit alles wordt uitgevoerd met het nieuwe speelkameraadje van de kinderen: Puk. Hij gaat echt deel uit maken van de groep. Op deze manier zal Puk een reactie van de kinderen uitlokken.

Thema: KNUFFELS

De knuffels van de kinderen mogen mee naar de peuteropvang. Hoe zien de knuffels eruit, hoe voelen ze aan? Hebben de knuffels ook een naam? Als Puk gaat slapen wil hij graag een van de knuffeltjes mee naar bed nemen. De kinderen stoppen Puk in en leggen een knuffeltje bij hem in bed. Welterusten Puk!

Thema: WELKOM PUK!

In dit thema maken de kinderen kennis met Puk. De kinderen vertellen aan Puk hoe ze heten en ze laten aan Puk zien wat ze op de peuteropvang allemaal doen. Zoals spelen in de hoeken, aan tafel of buiten voorlezen, liedjes zingen in de kring, fruit eten, naar de wc gaan en opruimen.

Thema: REUZEN EN KABOUTERS

​In dit thema staan de begrippen 'groot' en 'klein'centraal. Van wie is de kleine broek, wie zit op een kleine stoel en drinkt uit een klein bekertje? En van wie is die grote broek en wie eet met een grote lepel? De kinderen volgen de voetstapen van de kabouter en van de reus. Past hun voet in de voetstap van de reus? en van de kabouter?

Thema: HATSJOE!

Uche, Uche, Uche! Hatsjoe! Puk is verkouden en wordt ziek tijdens dit thema. Maar dat is nog niet alles: Puk valt op zijn knie en dat wordt pleisters plakken. Bovendien wordt Puk ook nog gestoken door een mug. Dat kriebelt, arme Puk! Dit thema gaat over ziek zijn en weer beter worden. De kinderen verwennen de zieke Puk op allerlei manieren.

Thema: REGEN

Het regent buiten. Daar valt veel aan te ontdekken! Hoe voelt de regen? En wat hoor je als het regent? Hoe zien de regendruppels op de ruiten eruit en wat trek je aan als je in de regen naar buien gaat? De kinderen stampen in de plassen en leren een regenliedje.

Thema: WAT HEB JIJ AAN VANDAAG?

​Puk heeft geknoeid. Wat zijn zijn kleren vies! De kinderen helpen om schone kleren voor Puk uit te zoeken. Welke kleren vinden de kinderen mooi en welke kleren passen Puk? En welke kleren hebben de kinderen zelf aan vandaag?

Thema: EET SMAKELIJK!

Puk heeft iets onder een doek gelegd. Wat zou het zijn? Het is een appel! Samen met de kinderen proeft Puk hoe de appel smaakt. Iedereen krijgt een partje. Is het lekker? Lust Puk de appel? En lust hij een banaan of sinaasappel. Samen met de kinderen gaat Puk op een proefavontuur.

Thema: OEF, WAT WARM!

Pfff, Puk heeft het warm! Hoe komt dat? Puk heeft een muts op en een sjaal om. Dat is toch niet nodig, Puk!

Het is zomer en het is buiten warm. De kinderen helpen Puk om zijn warme kleren uit te trekken en ze helpen Puk om af te koelen.

Thema: IK EN MIJN FAMILIE

Bij dit thema nemen de kinderen foto's mee van thuis. Aan de hand van de foto's laten ze zien bij wie ze wonen. Ze laten zien wie hun papa, mama, broertjes en zusjes zijn en wie hun opa en oma.

Familie staat centraal in dit thema, maar ook de huisdieren komen aan bod. 

Thema: DIT BEN IK

​Wat heeft Puk in zijn rugzak? Een spiegel! De kinderen kijken om de beurt in de spiegel en zien hun eigen gezicht met een mond, een neus, twee oren en twee ogen. En als de kinderen in de grote spiegel kijken, zien ze niet alleen hun gezicht, maar hun hele lichaam.

pucl.png
bottom of page