top of page
Oudercommissie

Beste ouders / verzorgers,

 

Wij stellen ons graag voor als oudercommissie van Kinderopvang De Blokkendoos. Er is één centrale oudercommissie voor alle locaties; Lithoijen, Lith en Oijen. Dit betekent dat wij direct uw belangen met betrekking tot de opvang van uw kind behartigen en u als ouder zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Bij de opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind, maar ook om de wensen van de ouders met betrekking tot hun kinderen. Zo proberen wij dan ook de kwaliteit op De Blokkendoos te bewaken, namens ouders invloed uit te oefenen op het beleid, de betrokkenheid van ouders te stimuleren en de communicatie tussen de leidsters en ouders én tussen ouders onderling te bevorderen.

 

De oudercommissie bestaat uit enthousiaste ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat op De Blokkendoos gevoerd wordt. De oudercommissie heeft hierin wettelijke adviesbevoegdheden. Zo mag de oudercommissie meepraten en advies uitbrengen over bijvoorbeeld voorgenomen besluiten en het algemene beleid op het gebied van opvoeding, openingstijden, tarieven, spel- en ontwikkelingsactiviteiten etc.

Mocht u het reglement van de oudercommissie willen inzien, dan kunt u dit opvragen bij

De Blokkendoos.

 

Als oudercommissie vergaderen wij minimaal 3 keer per jaar en naast regelmatig overleg, steken we ook de handen uit de mouwen. We helpen het team van De Blokkendoos waar nodig bij het organiseren van ouderavonden, bieden ondersteuning bij diverse activiteiten en schrijven periodiek een stukje in de nieuwsbrief.

 

Mocht u nu of in de toekomst vragen of opmerkingen hebben óf wilt u zelf actief deelnemen aan de oudercommissie, spreek ons gerust aan of neem contact op via e-mail

 

Met vriendelijke groet,

De oudercommissie van Kinderopvang De Blokkendoos

Vera Schamp-Bogers - Voorzitter 

(Mama van Thijmen en Floris)

Inge van Mook-Klein Douwel - Notulist

(Mama van Koen, Tijn en Bram)

Jory van Tilburg - Lid        

(Mama van Joes, Okke en Lot)

Karlijn Arts - Lid       

(Mama van Yara)

 

 

We stellen ons graag aan u voor:

 

Karlijn Arts

Mijn naam is Karlijn en ik woon samen met Dennis en onze twee dochters, Yara en Milou in Lith.

Ik werk als verpleegkundige in de ouderenzorg met een specialisatie voor psychiatrie. Erg leuke baan en fijn te combineren, om er ook veel voor de kinderen te zijn.

Yara en Milou gaan twee dagen in de week naar de dagopvang in Lithoijen. Zij hebben het daar erg naar hun zin en genieten ervan om met andere kinderen te spelen. 

Ik vind het fijn om mee te mogen denken bij de oudercommissie van de Blokkendoos, om het voor alle kinderen en ouders zo fijn mogelijk te laten zijn. 

Als je vragen, ideeën of opmerkingen hebt, laat het ons weten! 

 

Inge van Mook-Klein Douwel

Mijn naam is Inge van Mook- Klein Douwel, getrouwd met Hans van Mook en moeder van drie zonen Koen, Tijn en Bram. Ik werk vier dagen in de week als directeur van Kindcentrum Sterrebos in Oss. Koen, Tijn en Bram gaan al een aantal jaar naar de BSO in Oijen en hebben het daar erg naar hun zin.
Ik wil graag meedenken in de oudercommissie van De Blokkendoos om de opvang voor alle kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht je ideeën of suggesties hebben laat je dan horen want alleen dan kunnen we hier iets mee doen!

 

Jory van Tilburg

Mijn naam is Jory van Tilburg, ik woon samen met Koen van der Velden in Oijen. Wij zijn de trotse ouders van 3 kindjes, Joes, Okke en Lot.

Zelf werk ik 2 dagen als onderwijsassistent in het speciaal onderwijs. Heel fijn om te mogen werken en mama te zijn, een mooie balans. De kindjes laat ik met een gerust hart achter bij De Blokkendoos. Ik ben met veel plezier betrokken zij de oudercommissie. Fijn en leuk om zo extra betrokken te zijn en mee te mogen denken/helpen met leuke activiteiten.

 

Vera Schamp-Bogers

Hallo, ik ben Vera en ik woon samen met mijn man Camille en zoons Thijmen en Floris in Lith. Ik werk als secretaresse en planner bij het Radboudumc.

Thijmen is onlangs, na vele fijne jaren, gestopt bij de BSO. Floris gaat 1 dag in de week naar de BSO in Lithoijen waar hij het erg naar zijn zin heeft.

Ik vind het leuk en interessant om samen met andere ouders mee te denken over het beleid en de ontwikkelingen bij De Blokkendoos.

Heeft u vragen of opmerkingen, benader ons gerust!

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meld u dan  aan voor de vrijwillige functie van:

 

Vacature Oudercommissielid M/V

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van diverse activiteiten, de omgang van pedagogisch medewerkers met ouders en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

 

De oudercommissie:

 • Overlegt met de directie

 • Adviseert gevraagd en ongevraagd de directie

 • Bevordert goede en heldere informatie aan ouders

 • Onderhoudt contacten met de andere ouders

 • Bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindcentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren

 • Fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

 

Wij zoeken ouders die:

 • Mee willen praten en beslissen

 • De kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden

 • Willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie

 • Hun professionele deskundigheid willen inzetten voor ons kindcentrum

 • Ouders die de intentie hebben om minimaal 2 jaar bij de oudercommissie te zitten

 

Wij bieden:

 • Inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid

 • Administratieve ondersteuning

 • Lidmaatschap Boink (belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang)

 • Teambuilding activiteiten

 • Kleine kerstattentie

 

Contact oudercommissie: Vera Schamp

vera_bogers@hotmail.com

bottom of page