top of page
Aanbevolen websites

Kinderopvangkaart

De Kinderopvangkaart is een website waarop alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderbureaus in Nederland vermeld staan met als doel de transparantie in de kinderopvang te vergroten. U kunt de door u geselecteerde locaties met elkaar vergelijken op het gebied van de aangeboden kwaliteit en prijsstelling. De website is opgezet door BOinK met financiële steun van het Ministerie van OCW.

 

Landelijk register kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang locaties, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen geregistreerd die voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen conform de Wet kinderopvang. Eveneens is op deze site alle registratienummers te vinden.

 

Boink

BOinK is dé landelijke vereniging voor ouders met kinderen in de kinderopvang. BOinK ondersteunt en versterkt de positie van ouders. Onze oudercommissie is lid van Boink.

 

VVE Methode UK en PUK

Puk & Ko is het totaalprogramma van Zwijsen voor peuterspeelzalen. Puk & Ko stimuleert de brede ontwikkeling van peuters. Want de eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod.

 

Over kinderopvangtoeslag

Op deze websites kunt u meer informatie vinden met betrekking tot de Kinderopvangtoeslag.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag  

www.toeslagen.nl

 

Over voeding
Voedingscentrum

Gezondtrakteren

Vereniging borstvoeding natuurlijk

 

Partners & websites uit de omgeving

Centrum Jeugd en gezin Maasland

GGD Hart voor Brabant

 

Basisschool Lith                               

Basisschool Lithoijen                                          

Basisschool Oijen      

 

Golfbad Oss  (op deze website staat ook een ''agenda zwemlessen'' waar alle data van het gekleed zwemmen, diploma zwemmen, eventuele inhaallesseetc. kunt opzoeken)

 

Kindercompagnie Lithoijen

bottom of page