Hoera , Meer kinderopvangtoeslag in 2017!

Kinderopvang de Blokkendoos is een erkend kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, en buitenschoolse opvang. Dit betekend dat u een tegemoetkoming kunt krijgen in de kosten kinderopvang in de vorm van kinderopvangtoeslag. U kunt als ouder aanspraak maken op kinderopvangtoeslag als:

 • u werkt;

 • een opleidingstraject volg;

 • een traject volgt om de kans op werk te vergroten, bijvoorbeeld een re-integratietraject of een verplichte inburgeringcursus

 • Eén van de bovenstaande dient ook te gelden voor uw partner;

 

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk.

U kunt uw kind plaatsen vanaf een netto uurprijs vanaf € 0,33 tot € 4,34 per uur.

Wilt u meer informatie over kinderopvangtoeslag of wilt u een indicatie van het bedrag dat u netto dient te betalen, klik dan hier voor de proefberekening van de Belastingdienst.

Kom je er niet uit, bel ons gerust, we kunnen samen een proefberekening maken waardoor de netto kosten snel duidelijk worden.

Wanneer u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, neem dan contact met ons op voor een gesubsidieerde peuterplaats.

Tarieven Blokkendoos 2017

Kinderopvang (0-4 jaar)                                                           € 6,50 per uur

Peuteropvang (2-4 jaar) 1 ochend  per week                   € 6,85 per uur

Peuteropvang (2-4 jaar) vanaf 8 uur per week                € 6,50 per uur

Buitenschoolse opvang  (4-7 jaar en 7-12 jaar)               € 6,50 per uur

7+ BSO (7-12 jaar)                                                                       € 6,50 per uur

Incidentele opvang   (0-12 jaar)                                            €7,50 per uur

De maandprijs wordt als volgt berekend:

Het aantal uren dat u per week afneemt x de uurprijs x 48 weken opening : 12 maanden

Voor dagopvang rekenen wij vanaf 10 uur per dag.

Voor halve dagopvang rekenen wij vanaf 5 uur per dag.

Peuteropvang kan vanaf 4 uur per dag.

4 weken per jaar zijn wij gesloten, U betaald deze weken niet.

 

Rekenvoorbeeld:

uw kind komt 1 dag per week, 10 uur per dag

10 x 48 x € 6,50 delen door twaalf maanden: € 260,- euro bruto per maand

Tarieven Peuterspeelzaal/ peuteropvang

De financiering van de peuteropvang kan via twee finanieringsvormen. 

Financiering Tweeverdieners:

Peuteropvang 1 ochend  per week                  € 6,85 per uur

Peuteropvang vanaf 8 uur per week               € 6,50 per uur

De maandprijs wordt als volgt berekend:

Het aantal uren dat u per week afneemt x de uurprijs x 48 weken opening : 12 maanden

4 weken per jaar zijn wij gesloten, U betaald deze weken niet.

 

gesubsidieerde peuteropvang voor kinderen van tweeverdieners:

 

 • Gratis derde dagdeel VVE

Er zijn ook peuters uit tweeverdieners gezinnen die tot de VVE doelgroep (gewichtenregeling) behoren en/of een VVE indicatie hebben van de Jeugdgezondheidszorg. Deze ouders zijn toegewezen op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Omdat de gemeente Oss het belangrijk vindt dat ook deze peuters minimaal 10 uur per week VVE krijgen, komen deze peuters in aanmerking voor een gratis derde dagdeel.

Ouderbijdrage per uur:  € 0,00

Ouderbijdrage per jaar: € 0,00

 

Kostwinners gezinnen en gezinnen waarbij beide of één van de partners een uitkering heeft*:  

 

Bij de inschrijving voor gesubsidieerde peuteropvang vullen ouders een gemeentelijk formulier in (dat is te vinden bij formulieren downloads) en leveren dit in bij de Blokkendoos, samen met de inschrijfformulieren. De kinderopvangorganisatie stuurt dit formulier op naar de gemeente. Aan de hand van dit formulier kan de gemeente controleren of ouders daadwerkelijk in aanmerking komen voor gesubsidieerde peuteropvang en eventueel VVE. Er zijn drie categorieën gesubsidieerde peuteropvang. 

 

 • Gesubsidieerde peuteropvang

Gesubsidieerde peuteropvang is 7 uur per week, verdeeld over 2 dagdelen, 40 weken per jaar.

Ouderbijdrage per uur:  € 2,45

Ouderbijdrage per jaar: € 686,-

 

Het is mogelijk om extra peuteropvang af te nemen: extra uren worden tegen uurprijs van €6,50 per uur gefactureerd. 

 • Gesubsidieerde peuteropvang & VVE

Gesubsidieerde peuteropvang en VVE is 10 uur per week, verdeeld over 3

dagdelen, 40 weken per jaar. Voor deze peuteropvang komen uitsluitend peuters in aanmerking die tot de VVE doelgroep behoren (gewichtenregeling) en/of een VVE indicatie hebben van de Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau).

Ouderbijdrage per uur:  € 0,60

Ouderbijdrage per jaar: € 240,-

 

 • Gratis derde dagdeel VVE

Er zijn ook peuters uit tweeverdieners gezinnen die tot de VVE doelgroep (gewichtenregeling) behoren en/of een VVE indicatie hebben van de Jeugdgezondheidszorg. Deze ouders zijn toegewezen op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Omdat de gemeente Oss het belangrijk vindt dat ook deze peuters minimaal 10 uur per week VVE krijgen, komen deze peuters in aanmerking voor een gratis derde dagdeel.

Ouderbijdrage per uur:  € 0,00

Ouderbijdrage per jaar: € 0,00


 

Kinderopvang de Blokkendoos

 • Kleinschalig en huiselijk

 • Met persoonlijke korte lijnen

 • Ruimte en rust om te leren in een natuurlijke omgeving

 • Flexibel

 • Groen en gezond

 • Deskundig 

 • Met vaste leidsters op de groep

Contact:

Kinderopvang de Blokkendoos

Prelaat van den Bergplein 10

5396 PH | Lithoijen

0412-482191 

kdvdeblokkendoos@hetnet.nl

www.deblokkendoos.com