top of page

3+ Peutergroep ...

goed voorbereid naar school! 

Wanneer de basisschoolperiode in zicht komt, betekent dit een hele nieuwe fase. Spannend voor de kinderen, maar zeker ook voor de ouders. Met onze 3+ groep willen wij kinderen én ouders zo goed mogelijk ondersteunen en voorbereiden op deze nieuwe periode.

 

Spelenderwijs bieden we de kinderen meer uitdaging door het maken van wat moeilijkere werkjes,

het geven van uitdagender spelmateriaal en natuurlijk ook via de methode Uk en Puk en Bereslim!

Er wordt met gericht ontwikkelingsmateriaal gewerkt waardoor de kinderen spelenderwijs in aanraking komen met vaardigheden die ook op de basisschool van belang zijn. Daarnaast krijgen de peuters extra uitdaging tot zelfstandigheid.

 

Wanneer?

De 3+ groep is wekelijks tijdens schoolweken op de dinsdagochtend. Deze groep is voor alle kinderen vanaf drie jaar. De groep is bij voorkeur bedoeld als extra dagdeel naast de reguliere groep.

Zit uw kind op deze dag al op het kinderdagverblijf of peutergroep, dan is het mogelijk dat hij of zij in de ochtend meedraait op de 3+ groep. In de schoolvakanties is de 3+ groep gesloten en sluiten deze kinderen aan bij de basis peutergroep.

 

Samenstelling van de groep

Er is één groep van maximaal 8 peuters. Op deze groep is 1 gediplomeerde leidster met VVE aanwezig. Voor de groepssamenstelling wordt er voldaan aan het beroepskracht-kind-ratio zoals in de Wet kinderopvang is aangegeven.

 

Naast de gediplomeerde beroepskrachten kunnen er ook stagiaires ingepland worden. Stagiaires zijn altijd boventallig op de groep aanwezig.

Tarief

Het tarief is gelijk aan de tarief van de peutergroep. Klik hier voor meer informatie over onze tarieven.

 

Aanmelden?

Dit  kan gemakkelijk en snel via ons online aanmeldformulier. Vermeld erbij dat het gaat om de 3+ groep. Wilt u eerst meer weten? Neem dan gerust contact met ons.

sfeer-10.jpeg
PIC_0158.JPG
bottom of page