Oudercommissie Gastouderbureau

 

Op dit moment is er nog geen oudercommissie voor het gastouderbureau van de Blokkendoos.

Vacature Oudercommissielid M/V

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke

beleidsonderwerpen. Het gastouderbureau van de Blokkendoos heeft momenteel nog geen oudercommissie.

Bent u als ouder ingeschreven bij gastouderbureau de Blokkendoos en wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meld u dan  aan voor de vrijwillige functie van:

 

Oudercommissielid M/V

 

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van diverse activiteiten, de omgang van pedagogisch medewerkers met ouders en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

 

De oudercommissie:

-Overlegt met de directie;

-Adviseert gevraagd en ongevraagd de directie;

-Bevordert goede en heldere informatie aan ouders;

-Onderhoudt contacten met de andere ouders;

-Bevordert de betrokkenheid van ouders bij het gastouderbureau, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren;

-Fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure;

 

Wij zoeken ouders die:

-Mee willen praten en beslissen;

-De kwaliteit van de gastouderopvang positief willen beïnvloeden;

-Willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie;

-Hun professionele deskundigheid willen inzetten voor ons gastouderbureau;

-Ouders die de intentie hebben om minimaal 2 jaar bij de oudercommissie te zitten;

 

Wij bieden:

-Inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid

-Administratieve ondersteuning

-Teambuilding activiteiten

-Kleine kerstattentie

 

Aanmelden voor de oudercommissie kunt u bij

Anke Kocken

anke.blokkendoos@gmail.com