Wat kunnen we voor u betekenen?

 

Bent u op zoek naar een betrouwbaar bureau waar kwaliteit en persoonlijk contact

voorop staat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij bieden:

 

 • Wij gaan actief op zoek naar een geschikte gastouder.

 • Betaling van uw gastouder binnen twee werkdagen na betaling van de factuur.

 • Financiële en pedagogische helpdesk voor u én de gastouder.

 • Wij kunnen u ondersteunen bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.

 • Korte lijnen en persoonlijk contact: uw consulent altijd in de buurt.

 • Goede bereikbaarheid: het hoofdkantoor is elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur te bereiken.

 • EHBO cursussen en themabijeenkomsten voor uw gastouder

 • Scherpe tarieven voor bureaukosten

De voordelen en varianten gastouderopvang

 

 • Gastouderopvang is een kleinschalige vorm van kinderopvang in huiselijke kring. Er worden maximaal zes kinderen opgevangen waarvan maximaal twee kinderen onder 1 jaar

 • Gastouderopvang is een flexibele vorm van kinderopvang. U kunt met de gastouder de opvanguren afstemmen en er zijn bijvoorbeeld ook gastouders die afspraken willen maken met ouders die onregelmatige werktijden hebben.

 • Uw kind zet elke opvangdag weer het vertrouwde gezicht van de gastouder. Dit geeft een veilig en vertrouwd gevoel.

 • Gastouders worden begeleid door het gastouderbureau. Ze zijn gediplomeerd en beschikken over een certificaat Kinder EHBO. Daarnaast volgen zij regelmatig themabijeenkomsten zodat zij zich blijven ontwikkelen.

 • De gastouder en eventuele huisgenoten boven 18 jaar beschikken over een Verklaing Omtrent Gedrag én de woning van de gastouder wordt jaarlijks gecontroleerd op veiligheid en hygiëne.

 • De overheid ziet gastouderopvang als en volwaardige vorm van kinderopvang en daarom heeft u recht op kinderopvangtoeslag.

 

Varianten

 • Een gastouder aan huis.

De gastouder zorgt voor uw kind(eren) op tijden die volledig op uw wensen en gezinssituatie zijn afgestemd.
Uw kind wordt dus in zijn eigen vertrouwde omgeving opgevangen.

 

 • Een gastouder aan huis in combinatie met kinderopvang op de Blokkendoos.

Sociale contacten en groepsactiviteiten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom kiezen veel ouders ervoor hun kin een aantal dagen of dagdelen per week naar een kinderdagverblijf of peuteropvang te laten gaan. Bij de Blokkendoos kiest u voor de opvang die bij u en uw kinderen past. U kunt kiezen voor een gastouder aan huis op de dagen en tijden dat het u uitkomt (max. 3 dagen per week), maar u kunt ook kiezen voor een combinatie. Op deze manier kan uw kind genieten van de rust van opvang in huis en de sociale contacten en (educatieve) activiteiten die de reguliere opvang biedt.

 

 • Uw kind bij een gastouder thuis

De gastouder vangt kinderen thuis op.

 

Alle mogelijkheden zullen onder de Wet Kinderopvang georganiseerd worden, waardoor ouders in aanmerking kunnen komen voor kinderopvangtoeslag.

Kwaliteit van de gastouderopvang

 

Gastouderbureau de Blokkendoos maakt zich sterk voor kwaliteit van de opvang. Zo zijn er :

 • kwaliteitseisen die gesteld worden aan de gastouder

 •  kwaliteitseisen die gesteld worden aan de opvangomgeving

 • Er zijn regels omtrent het aantal op te vangen kinderen

 

 De bij ons geregistreerde gastouders en vraagouders worden regelmatig voorzien van nuttige informatie en handige tips bij de opvang van kinderen. Onze organisatie ontvangt daarbij de medewerking van diverse specialisten. Het welzijn en de positieve ontwikkeling van uw kind staat daarbij voorop.

Een jaarlijkse risico-inventarisatie voor veiligheid en gezondheid op het opvangadres, diverse cursusmogelijkheden voor gastouders, waaronder EHBO voor kinderen, een oudercommissie, een adequate klachtenafhandeling, een deskundig pedagogisch plan en de ondersteuning van specialisten op dit vakgebied moet het kwaliteitsniveau van onze organisatie op een hoogwaardig niveau houden.

Begeleiding en service

Bemiddeling

 • Geen bemiddeling- en inschrijfkosten

 • Bemiddeling bij conflicten tussen ouder en gastouder

 • Minimaal twee keer per jaar een huisbezoek op de opvanglocatie

 • Minimaal een keer per jaar een evaluatie

 

Pedagogiek 

 • Pedagogisch beleidsplan

 • Pedagogisch helpdesk voor ouders en gastouders

 

Veiligheid 

 • Een jaarlijkse risico-inventarisatie veiligheid op de opvanglocatie 

 • Informatie over de veiligheidsrisico’s Gezondheid

 • Een jaarlijkse risico-inventarisatie gezondheid op de opvanglocatie 

 • Informatie over de gezondheidsrisico’s

 

Administratie

 • Maandelijkse factuur, na het inleveren van de uren

 • Informatie over belastingzaken

 • Een jaaropgaaf voor ouder en gastouder 

 • Registratie van de gastouder in het Landelijk register Kinderopvang

 

Algemeen

 • Uw eigen bemiddelingsmedewerkster, dus korte lijnen en persoonlijk contact

 • Een intern en extern klachtenreglement 

 • Diverse nieuwsbrieven voor ouders en gastouders

 • Goede bereikbaarheid

Uw bemiddelingsmedewerkster

 

Mijn naam is Anke Kocken en ik ben bemiddelingsmedewerkster bij de Blokkendoos. Als moeder van 3 kinderen weet ik hoe belangrijk het is dat uw kinderen worden opgevangen op een plek waar ze zich veilig voelen, zichzelf kunnen zijn en waar ze met veel plezier naar toe gaan en zich kunnen ontwikkelen. Door me in te leven in de thuissituatie en de wensen van de ouders en gastouder, probeer ik een zo goed mogelijk advies te geven en opvang op maat aan te bieden.

Hier haal ik enorm veel voldoening uit. Daarbij zijn regelmatig contact, persoonlijke begeleiding, goede bereikbaarheid, kwaliteit en snelle service mijn sleutelwoorden