Bent u op zoek naar een gastouderbureau waar persoonlijke aandacht voor u als gastouder voorop staat?

Dan bent u bij ons op het juiste adres. Als gastouder werkt u meestal alleen. Maar u staat er niet alleen voor.

Uw bemiddelingsmedewerkster is uw persoonlijk aanspreekpunt en zij begeleidt u waar nodig.

Zij is daarbij de centrale spil die uw wensen zo optimaal mogelijk afstemt.

Wat kunnen we voor u betekenen?

 

Wilt u gastouder worden? Neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen informeren over de

(opleidings)mogelijkheden. Bent u al gastouder en bent u op zoek naar een betrouwbaar bureau waar

kwaliteit en persoonlijk contact voorop staat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

 

Wij bieden:

 • Begeleiding voor U als gastouder

 • Diverse informaties en thema-bijeenkomsten.

 • Betaling aan U als gastouder na betaling van de ouder.

 • U bepaalt zelf Uw uurtarief.

 • Wij zorgen ervoor dat U voldoet aan de Wet Kinderopvang zodat Uw vraagouders recht hebben op kinderopvangtoeslag.

 • Korte lijnen en persoonlijk contact

 • Goede bereikbaarheid: elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

 

Wat houdt het werk als gastouder in?

 

Veiligheid en vertrouwdheid zijn de basis voor een goede ontwikkeling van jonge kinderen. Wanneer kinderen ouder worden hebben zij behoefte aan uitdaging en willen zij ook graag met andere kinderen spelen. Gastouderopvang combineert deze twee belangrijke aspecten in een gezellige, huiselijke sfeer.

 

Veel ouders kiezen bewust voor gastouderopvang omdat het zeer kleinschalig en flexibel is.

U mag zelf aangeven welke dagen en tijden u beschikbaar bent, ook mag u zelf uw uurtarief aangeven.

 

Ouders kiezen ervoor om de zorg van hun kind(eren) aan u over te dragen. Dit is een hele verantwoordelijkheid voor u als gastouder. Wij verwachten dan ook dat u een veilige en liefdevolle omgeving aanbiedt waarin het kind zich vertrouwd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.

 

Naast de dagelijkse zorg die u biedt is het daarnaast de bedoeling dat u activiteiten onderneemt. Denk dan bijvoorbeeld aan wandelen, voorlezen, knutselen enzovoorts. De Blokkendoos vindt het belangrijk dat u up-to-date blijft en organiseert daarom regelmatig thema-bijeenkomsten en u ontvangt diverse informatie nieuwsbrieven.

 

U bent vanuit de Wet Kinderopvang verplicht om in het bezit te zijn van een geldig Kinder-EHBO certificaat.

 

Het is ook mogelijk dat u gastouder bent in de woning van de ouders

.

Tijdens de intake brengen wij u wensen in kaart. Zo kunnen wij de opvang afstemmen op uw persoonlijke wensen.

Aan welke eisen moet u voldoen?

 

U moet als gastouder ingeschreven staan in het LRKP. Alleen dan hebben de ouders recht op kinderopvangtoeslag. Dit is het Landelijk Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Om in dit register opgenomen te worden moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

 

U bent in het bezit van:

 • een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of

 • een ervaringscertificaat MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of

 • een diploma dat vermeldt staat op de diplomalijst,

 • U en uw inwonenende huisgenoten boven 18 jaar zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag.

 • U bent in het bezit van een geldig Kinder EHBO certificaat.

 • Wij hebben in uw woning een Risico Inventarisatie uitgevoerd.

 

Dit zijn de wettelijke eisen maar daarnaast vinden wij het belangrijk dat uw opvang aan bepaalde eisen voldoet zodat de kinderen in een verantwoorde omgeving worden opgevangen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

 • De veiligheid en hygiëne van de opvanglocatie.

 • Een prettig leefomgeving.

 • Brandveiligheid.

 • U bent voornemens om de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling door middel van gerichte activiteiten.

 • U bent voor langere tijd beschikbaar zodat u continuïteit kunt bieden.

Kwaliteit van de gastouderopvang
 

Gastouderbureau de Blokkendoos maakt zich sterk voor kwaliteit van de opvang. Zo zijn er :

 • kwaliteitseisen die gesteld worden aan de gastouder

 •  kwaliteitseisen die gesteld worden aan de opvangomgeving

 • Er zijn regels omtrent het aantal op te vangen kinderen

 

 De bij ons geregistreerde gastouders en vraagouders worden regelmatig voorzien van nuttige informatie en handige tips bij de opvang van kinderen. Onze organisatie ontvangt daarbij de medewerking van diverse specialisten. Het welzijn en de positieve ontwikkeling van uw kind staat daarbij voorop.

Een jaarlijkse risico-inventarisatie voor veiligheid en gezondheid op het opvangadres, diverse cursusmogelijkheden voor gastouders, waaronder EHBO voor kinderen, een oudercommissie, een adequate klachtenafhandeling, een deskundig pedagogisch plan en de ondersteuning van specialisten op dit vakgebied moet het kwaliteitsniveau van onze organisatie op een hoogwaardig niveau houden.

Begeleiding en service

 

Bemiddeling

 • Geen bemiddeling- en inschrijfkosten

 • Bemiddeling bij conflicten tussen ouder en gastouder

 • Minimaal twee keer per jaar een huisbezoek op de opvanglocatie

 • Minimaal een keer per jaar een evaluatie

 

Pedagogiek 

 • Pedagogisch beleidsplan

 • Pedagogisch helpdesk voor ouders en gastouders

 

Veiligheid 

 • Een jaarlijkse risico-inventarisatie veiligheid op de opvanglocatie 

 • Informatie over de veiligheidsrisico’s Gezondheid

 • Een jaarlijkse risico-inventarisatie gezondheid op de opvanglocatie 

 • Informatie over de gezondheidsrisico’s

 

Administratie

 • Maandelijkse factuur, na het inleveren van de uren

 • Informatie over belastingzaken

 • Een jaaropgaaf voor ouder en gastouder 

 • Registratie van de gastouder in het Landelijk register Kinderopvang

 

Algemeen

 • Uw eigen bemiddelingsmedewerkster, dus korte lijnen en persoonlijk contact

 • Een intern en extern klachtenreglement 

 • Diverse nieuwsbrieven voor ouders en gastouders

 • Goede bereikbaarheid

Uw bemiddelingsmedewerkster

 

Mijn naam is Anke Kocken en ik ben bemiddelingsmedewerkster bij de Blokkendoos. Als moeder van 3 kinderen weet ik hoe belangrijk het is dat uw kinderen worden opgevangen op een plek waar ze zich veilig voelen, zichzelf kunnen zijn en waar ze met veel plezier naar toe gaan en zich kunnen ontwikkelen. Door me in te leven in de thuissituatie en de wensen van de ouders en gastouder, probeer ik een zo goed mogelijk advies te geven en opvang op maat aan te bieden.

Hier haal ik enorm veel voldoening uit. Daarbij zijn regelmatig contact, persoonlijke begeleiding, goede bereikbaarheid, kwaliteit en snelle service mijn sleutelwoorden