Aanbevolen websites

 

kennisnetwerk Gastouderopvang

KennisNetwerk Gastouderopvang (KNGO) is een onafhankelijk initiatief voor iedereen die betrouwbare informatie zoekt of wil delen over gastouderopvang.

 

Kinderopvangkaart

De Kinderopvangkaart is een website waarop alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderbureaus in Nederland vermeld staan met als doel de transparantie in de kinderopvang te vergroten. U kunt de door u geselecteerde locaties met elkaar vergelijken op het gebied van de aangeboden kwaliteit en prijsstelling. De website is opgezet door BOinK met financiële steun van het Ministerie van OCW.

 

Landelijk register kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang locaties, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen geregistreerd die voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen conform de Wet kinderopvang. Eveneens is op deze site alle registratienummers te vinden.

 

Boink

BOinK is dé landelijke vereniging voor ouders met kinderen in de kinderopvang. BOinK ondersteunt en versterkt de positie van ouders. Onze oudercommissie is lid van Boink.

 

Over kinderopvangtoeslag

Op deze websites kunt u meer informatie vinden met betrekking tot de Kinderopvangtoeslag.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag  

www.toeslagen.nl