1/6

Veiligheidsbeleid

In het veiligheidsbeleid hebben wij vastgelegd welke afspraken er zijn gemaakt om de veiligheidsrisico’s binnen het dagverblijf zoveel mogelijk te beperken.

Het begrip veiligheid omvat verschillende aspecten

  • Fysieke veiligheid; een veilige speel- leeromgeving;

  • Emotionele veiligheid; een veilig gevoel en een gevoel van geborgenheid

  • Gebruiksveiligheid; een veilig handelen.

Onderwerpen zoals veilig slapen, buitenspelen, binnen spelen en veilig eten komen daarbij aan bod.

Het veiligheidsbeleid wordt jaarlijks herzien. Er wordt jaarlijks een nieuwe risico-inventarisatie uitgevoerd, waarbij alle risico’s worden benoemd en afgewogen. De risico inventarisatie wordt omgezet in aktieplannen, waaruit blijkt wie wat en wanneer moet doen om de risico’s zo klein mogelijk te maken. Deze aktieplannen worden uiteindelijk vertaald in voor personeel en ouders begrijpbare documenten; onze protocollen

 

Kinderopvang de Blokkendoos

  • Kleinschalig en huiselijk

  • Met persoonlijke korte lijnen

  • Ruimte en rust om te leren in een natuurlijke omgeving

  • Flexibel

  • Groen en gezond

  • Deskundig 

  • Met vaste leidsters op de groep

Contact:

Kinderopvang de Blokkendoos

Prelaat van den Bergplein 10

5396 PH | Lithoijen

0412-482191 

kdvdeblokkendoos@hetnet.nl

www.deblokkendoos.com