Onze cursussen, workshops en thema-avonden

voor gastouders

Een beetje extra hulp kan geen kwaad. Daarom bieden we onze gastouders regelmatig cursussen,
trainingen en thema-avonden aan. U krijgt praktische informatie en tips over de gastouderopvang,
ontwikkelingen en opvoeding van  kinderen.

 

 

Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar anke.blokkendoos@gmail.com 

 

 

Hieronder vindt u ons actuele programma: 

Let op: dit aanbod wisselt regelmatig. 

 

Cursussen: Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

De cursus voor gastouders verwerft kennis en vaardigheden die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor gastouders en de Wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

 

De volgende opties qua scholing Meldcode zijn mogelijk:

 • E-learning voor kdv medewerkers en gastouders: over het omgaan met vermoedens van kindermishandeling/ Meldcode (duur: 2 uur)

 • Cursuspakket voor gastouders: Meldcode en grensoverschrijdend gedrag door een collega (duur: 2 uur en 45 minuten)

 • Cursus voor Gastouders: Omgaan met vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld (duur: 2 uur)

 • E-college voor kdv medewerkers en gastouders: Seksueel gedrag van kinderen (duur: 45 minuten)

data: wanneer het u uitkomt, dit betreft een individuele cursussen via internet.

Voor meer informatie zie bijgevoegde flyer

Voor meer informatie of aanvullende cursussen betreft de Meldcode kunt u contact opnemen met uw bemiddelingsmedewerker.

Cursus Kinder EHBO

Elk jaar zijn er meer dan 60.000 kinderen betrokken bij een ongeval in en om het huis. Een kind dat uitglijdt op de trap, heet water over zich heen krijgt, of zich verslikt. Kinderen zijn vliegensvlug en als het dan eens mis gaat, dan wilt u toch ook Eerste Hulp kunnen bieden?

 

Waarom een cursus Eerste Hulp aan Kinderen?

In de eerste paar minuten na een ongeval is het van groot belang om te weten wat u moet doen. Daarmee voorkomt u veel pijn en kunt u zelfs levens redden. De Blokkendoos biedt in samenwerking met EHBO vereniging Steeds Paraat uit Lith, de mogelijkheid om een echte cursus Eerste Hulp aan Kinderen te volgen, zodat u weet wat u moet doen bij een ongeval.

De cursus voldoet aan de eindtermen van het Oranje Kruis. (Met het volgen van deze cursus voldoet u dus o.a. aan de eisen voor gastouders! Het certificaar is 2 jaar geldig)

 

Tijdens de cursus krijgt u inzicht in:

- De mogelijke ongevallen bij kinderen in verschillende leeftijdsgroepen

- het gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongevallen en ziekte

- hoe te handelen bij (levensbedreigende) ongevallen

- De preventie van ongevallen

 

Duur van de cursus

In 3 avonden leert u alles over kinder-EHBO. De cursus wordt gegeven door Clementine van Buul . Zij is een erkende trainer van het Oranje Kruis, docent en verpleegkundige en zal ook de exames afnemen. Binnen enkele weken na afloop van de cursus ontvangt u uw certificaat. Het certificaat is 2 jaar geldig. Wel adviseren wij om periodiek herhalingslessen te volgen.

 

Tarieven

per deelnemer: € 99,- (excl. EHBO boekje en examenkosten)

Ouders die kinderen op de Blokkendoos hebben geplaatst, ontvangen een korting van 15% op de cursuskosten.

Gastouders die een koppeling bij de Blokkendoos hebben, kunnen de cursus of herhalingslessen kostenloos volgen.

U kunt bij uw ziektekostenverzekering navragen of u recht heeft op een vergoeding van de cursuskosten.

 

Om een optimaal leer- en oefen rendement te behalen is er ruimte in de groep voor maximaal 12 personen. Inschrijven kan tot 1 februari, maar indien de maximale groepsgrootte eerder is bereikt, zal de sluitingsdatum eerder plaats vinden

 

 

Cursus Data: woensdagavond 1 maart, 9 maart en 15 maart 2017.

Locatie: kinderopvang de Blokkendoos

Tijd: 19.00 tot 21.30 uur

Herhalingslessen Kinder EHBO

Bent u al in het bezit van een geldig (Kinder) EHBO diploma, maar wilt u uw kennis up to date houden en verschillende levensreddende handelingen oefenen met lotus slachtoffer, kom dan naar de herhalingslessen.  U dient zich aan te melden via uw bemiddelingsmedewerkster.

Cursus Data: najaar 2017

Locatie: kinderopvang de Blokkendoos

Tijd: 19.00 tot 21.30 uur

Themagericht werken voor de gastouder

 

De Blokkendoos organiseert regelmatig informatieavonden over thema gericht werken door middel van thema boxen. Op deze informatieavond krijg je als gastouder uitleg over het werken met themaboxen. Wat zit er in een thema box, hoe kom je tot nieuwe ideeën en hoe gebruik je de thema box voor de verschillende leeftijden en wat is passend bij de verschillende ontwikkelingsfase en ontwikkelingsgebieden.

 

Na deze informatieavond kun je als gastouder zelf aan de slag met het bedenken van je eigen thema box. Je kiest zelf een thema dat je aanspreekt. Vervolgens ga je zelf op zoek naar informatie over het thema en bedenk je hierbij opdrachten, activiteiten en materialen.

Er wordt gedurende een aantal weken met een thema gewerkt. Samen met de kinderen bekijk je de inhoud van de box, bespreekt het thema en voert activiteiten uit. Elke themabox bevat activiteiten en opdrachten die zijn afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen.

 

Eventueel kunnen de themaboxen rouleren onder de andere gastouders. Zo kun je steeds werken met een nieuw thema, blijf je met andere gastouders in contact en kun je samen ervaringen uitwisselen. Het werken met een themabox zorgt voor nieuwe uitdagingen, nieuwe spelactiviteiten en ontwikkelingsuitdagingen voor je gastkinderen.

 

Op dit moment is er nog geen datum gepland voor deze informatieavond. Wilt u deelnemen aan deze informatie avond laat het ons dan weten via: anke.blokkendoos@gmail.com

Pedagogisch component

 

Wil je meer weten over pedagogiek. Dan is een van de E-learnings van KinderWijs TV wellicht iets voor jou.

 

De E-learning van KinderWijs TV is speciaal gemaakt voor gastouders maar ook zeer geschikt voor ouders. De vele tips die door experts aangereikt worden kunnen direct in de praktijk toegepast worden. 

Hierdoor krijg je de mogelijkheid om bezig te blijven met  je beroep en kun je jezelf nog meer professionaliseren op pedagogisch vlak. Collega-gastouders vertellen hoe zij bepaalde zaken in hun gastouderopvang hebben georganiseerd en hoe ze met de onderdelen uit hun pedagogisch beleidsplan omgaan in de praktijk. Lekker kijken in de "keuken" van een collega.

 

Wil je na het zien van een E-learning video meer verdieping over een bepaald onderwerp ? Lees dan ook het boek Pedagogisch Kader Gastouderopvang. De Blokkendoos heeft een uitleenexemplaar van dit boek.

Vraag ernaar bij je bemiddelingsmedewerkster.

Training taal- en interactievaardigheden

TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker en gastouder! Met TINK leer je hoe je die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbeter je ook je eigen taalvaardigheid. In TINK staan verschillende interactievaardigheden centraal. Je krijgt feedback op hoe je deze interactievaardigheden nu inzet en leert hoe je ze kunt verbeteren. Sardes ontwikkelde TINK samen met het ITTA en het Expertisecentrum Nederlands, in het kader van het programma Kwaliteitsimpuls van het ministerie van SZW, dat wordt gecoördineerd door BKK. 

 

Met Tink verbeter je:

- je vaardigheden voor interactie en taalstimulering 

- je eigen taalvaardigheid 

- leren (op de werkvloer) van/met elkaar

 

In de acht bijeenkomsten werken we met casussen uit je eigen praktijk. We leggen een verbinding met de theorie en oefenen met diverse interactieve werkvormen.

Daarnaast ga je individueel aan de slag aan de hand van: 

- actiekaarten (individuele en teamgerichte praktijkopdrachten)

- kijkwijzers (voor reflectie op interactievaardigheden en taal) 

- en videocoaching.

 

Resultaat van TINK:

Resultaten worden vastgelegd in een portfolio.  Aandacht voor taal is onderdeel van de training. Wie het nodig heeft, kan individueel werken aan specifieke onderdelen van taal.

De cursist kan: 

- de zes interactievaardigheden herkennen en bewust toepassen

- tijdens teambijeenkomsten kritisch reflecteren op het eigen handelen en dat van collega's

- de taalvaardigheid van kinderen effectief stimuleren

 

 • module: sensitieve responsiviteit 

 • module: Respect voor autonomie

 • module: Structuur en grenzen stellen

 • module: Praten en uitleggen

 • module: Ontwikkelingsstimulering

 • module: begeleiden van interacties

 • module: interactief voorlezen 

 

Aanmelden:

Bent u gastouder die staat ingeschreven bij de Blokkendoos, meld u dan aan bij uw bemiddelingsmedewerkster.

Bent u gastouder maar staat u (nog) niet bij ons ingeschreven, neem dan contact met ons op.

Erkend leerbedrijf worden?

 

Lijkt het jou leuk om als gastouder stagiaires te begeleiden? Dat kan als je minimaal 28 uur per week kinderen opvangt en er elke dag minimaal 3 kinderen aanwezig zijn.  Door stagiaires te begeleiden leer jezelf ook veel.

 

De Blokkendoos geeft training en begeleiding op het gebied van stagebegeleiding.   

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

Wat is competentiegericht leren

Verschillende leerstijlen

Coachen en motiveren

Wijze van beoordelen

 

Wil je meer weten neem dan contact op met je bemiddelingsmedewerkster.