top of page

Actuele beslisboom: mag mijn kind naar de opvang/school (versie 12-12-2020)


Met de beslisboom kan bepaald worden of een kind wel of niet naar het kinderdagverblijf of BSO kan gaan.

bottom of page